fbpx

Vyberáme rekuperáciu

Centrálnu rekuperačnú jednotku pre celý objekt je potrebné voliť takú, aby mala dostatočný výkon s prihliadnutím na potreby obyvateľov a veľkosť objektu, ale aj na dĺžky rozvodov a s tým spojenými tlakovými stratami.

Pre výpočet optimálneho vetraného množstva vzduchu sa používa viacero metód. Jedna metóda posudzuje veľkosť vnútorného objemu, kde sa uvažuje o úrovni 0,3 – 0,6 objemu vzduchu za hodinu. Druhá prihliada na počet osôb v objekte, kde sa počíta s výmenou vzduchu na úrovni 15 – 30 m3/hod/osoba. Obidve metódy majú relatívne veľký rozptyl a tak pre ilustráciu vytvoríme imaginárny model, ktorý by nám mal dať jednoznačnú odpoveď, akú výkonnú rekuperačnú jednotku potrebujeme.

Mám záujem o cenovú ponuku

Model dvojpodlažný dom, v ktorom býva 4-členná rodina

Ako model použijeme dvojpodlažný dom s obytnou plochou 130 m2 a vnútorným objemom 350 m3, v ktorom býva 4-členná rodina.

Podľa prvej metódy potrebujeme na objem 350 m3 výmenu vzduchu na úrovni 105 – 210 m3/hod. Podľa druhej metódy pre potreby 4-člennej domácnosti potrebujeme 70 -120 m3/hod.

Aby sa mohla zabezpečiť takáto výmena vzduchu, musíme zobrať do úvahy reálne tlakové straty celého systému rozvodov a to, že pracovný výkon rekuperačných jednotiek sa pohybuje na úrovni cca 40 % maximálneho výkonu. Ak potom budeme počítať s tlakovou stratou 100 Pa, naša rekuperačná jednotka by mala mať maximálny výkon na úrovni 300 – 600 m3/hod.

Ak si do vzorca vložíme nami odporúčanú rekuperačnú jednotku Komfovent R400V, tak je pri svojom maximálnom výkone 287 m3/hod, pod spodnou hranicou výkonnosti a na oko vám nezostáva nič iné iba stiahnuť po výkonnejšom modely. Na správne posúdenie je však hodnejšie zohľadniť reálne podmienky v dome a hlavne potrebu jeho obyvateľov. Prax totiž ukázala, že vo väčšine domov beží jednotka po celý rok len na minimálnom výkone čo je 60 m3/hod, a úplne to postačuje. Pri meraní koncentrácie CO2, čo je najlepší merateľný ukazovateľ, sa ukázalo že hladina koncentrácie aj pri plnej obsadenosti domu nepresiahla odporúča úroveň 1000 ppm. Je preto na zváženie každého či chcete systém tabuľkovo dokonalý alebo jednoduchý a funkčný.

Mám záujem o cenovú ponuku

Rozvody

K rekuperačnej jednotke patria pravdaže aj vzduchotechnické rozvody, ktoré svojimi vlastnosťami zásadne ovplyvňujú aj celkové správanie sa sústavy. Vo všeobecnosti platí, že s narastajúcou rýchlosťou prúdenia vzduchu narastá aj tlaková strata a preto rozvody s väčšími priemermi dopravia rovnaké množstvo vzduchu pri rovnakom objeme s menšími stratami. Zároveň platí pravidlo, že s narastajúcou rýchlosťou vzrastá aj hlučnosť systému. Na výber ponúkame z dvoch systémov  Klimaflex a tepelnoizolačné AL, prípadne plastové. Výhody a nevýhody jednotlivých systémov si môžete porovnať nižšie.

Klimaflex

Klimatizačné rozvody vyrobené z PE HD a PE LD priemeru DN 90 ponúkame v dvoch variantoch ktoré predávame pod pracovným názvom Klimaflex. Vnútorný pracovný priemer je 75 mm. Rozvod vzduchu do jednotlivých vetiev je z centrálnych rozvádzačov (boxov). Systém je ucelený a obsahuje všetky potrebné komponenty na realizáciu rozvodov. Rozvody sú štandardne v antistatickej úprave, ľahko čistiteľné. Za príplatok je možné objednať verziu s antibakteriálnou úpravou, ktoré po celú dobu životnosti znižuje riziko tvorby batérií, húb a plesní. 

Výhody:

 • jednoduchá montáž
 • antibakteriálna a antistatická úprava
 • možnosť zaliatia do betónu
 • systém sa dá jednoducho čistiť
 • systém využíva primerane veľké priemery potrubí, ktoré sú z vnútornej strany takmer hladké

Nevýhody:

 • cena, aj keď v porovnaní s inými konkurenčnými systémami je stále bezkonkurenčná

Grafické znázornenie vplyvu priemeru a prietoku vzduchu na tlakové straty.

Z grafu jednoznačné vyplýva, že vnútorný priemer potrubia geometrickým radom ovplyvňuje možnosti prúdenia vzduchu a tlakové straty, preto ponúkame hlavne rozvody priemeru DN 90.

Hliníkové rozvody

Je najlacnejším využívaným druhom rozvodov. Vnútornú časť tvorí PVC pokovaná fólia vystužená oceľovým drôtom. Táto vrstva vytvára vzduchotesný obal a zároveň tvorí pevné jadro celej hadice. Ďalšiu vrstvu tvorí tepelná izolácia, ktorá zároveň zabezpečuje aj akustický útlm. Vonkajšia tenká Al fólia tvorí len ochranný obal. Spoje sa realizujú preliepaním a spájaním eska-páskami. Hadica je veľmi ohybná. Vnútorný povrch je harmonikového tvaru. V ponuke sú vnútorné priemery 100, 125, 150, 160 a 200 mm. Rozvod vzduchu sa realizuje stromovým systémom. Veľkosti tlakových strát sú vzhľadom k veľkým priemerom veľmi malé.

Výhody:

 • priaznivá cena
 • vysoká flexibilita vzhľadom k veľkým priemerom
 • veľká nízka hmotnosť
 • malé tlakové straty pri dostatočnom napnutí
 • jednoduchá montáž

Nevýhody

 • potrubia sa reálne nedajú čistiť, najvhodnejšie realizovať výmenou
 • veľké priemery hadíc vyžadujú dostatok miesta
 • riziko poškodenia rozvodov nesprávnou montážou

Plastové rozvody

Plastové rozvody sa spravidla využívajú ako doplnkový program pri riešení bočných vyústení, alebo požiadavky na prechod úzkym priestorom. Komponenty sú plne kompatibilné s Al tepelnoizolačnými hadicami. Pri plastových rozvodoch si môžeme zvoliť potrubia s kruhovým alebo štvorhranným priemerom. Štvorhranné potrubia však majú väčšie tlakové straty. Spoje sa realizujú preliepaním vzduchotesnou páskou. Systém sa realizuje stromovým spôsobom. Štvorhranné potrubia majú priemer 60 x 200 mm, kruhové 100 alebo 125 mm.

Výhody

 • zvyšuje variabilitu rozvodov
 • pri bočných vyústeniach sa skracujú dráhy rozvodov
 • pri kruhových prierezoch veľmi nízke tlakové straty

Nevýhody

 • cena
 • systém vyžaduje presné zameranie a veľa komponentov
 • pri štvorhrannom potrubí tlakové straty
 • zlé akustické vlastnosti vo vzťahu k šíreniu zvuku
 • bez tepelnej izolácie

Mám záujem o cenovú ponuku

Nextklima aktuálne