fbpx

Varianty tepelných čerpadiel

Varianty tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá pracujú teda s obnoviteľnými zdrojmi – vzduch, zem alebo voda. Na základe toho poznáme tepelné čerpadlá využívajúce zdroje energie:

 • vzduch – voda,
 • zem – voda,
 • voda – voda.

Základnými faktormi na výber správneho tepelného čerpadla sú:

 • tepelná strata domu,
 • druh vykurovacieho systému (vykurovanie podlahovým kúrením alebo radiátorom),
 • teplota vzduchu (v danej oblasti v zimnom období).

Mám záujem o cenovú ponuku

Tepelné čerpadlo typu vzduch – voda

Najdostupnejší a ekologicky najvýhodnejší zdroj tepla je získavanie energie zo vzduchu. Tepelné čerpadlo typu vzduch – voda je v našich zemepisných šírkach najlepším riešením a je odporúčaný aj odborníkmi pre novostavby, ako aj pri rekonštrukcii starších stavieb.

Výhody:

 • ušetríte až 2/3 prevádzkových nákladov,
 • je vhodné pre podlahové kúrenie, ohrev teplej úžitkovej vody a chladenie,
 • nižšia cena,
 • rýchlejšia návratnosť nákupnej ceny čerpadla,
 • finančne lacnejšia montáž tepelného čerpadla,
 • celoročná prevádzka ( ohrev teplej úžitkovej vody a taktiež ohrev vody v bazéne),
 • efektívne pracuje do teploty -25°C.

Nevýhody:

 • vykurovací výkon závisí od vonkajšej teploty vzduchu.

Mám záujem o cenovú ponuku

Tepelné čerpadlo typu zem – voda

Tepelné čerpadlo tohto typu pracuje na podobnom systéme ako ostatné tepelné čerpadlá. Svoju energiu získava zo zeme, kde je teplota počas celého roka relatívne stála. Návratnosť investícií sa počíta od 6 rokov.

Energia zo zeme sa získava pomocou:

 • vertikálneho vrtu (šetrí miesto, vrt siaha do hĺbky 50 – 200 m),
 • horizontálneho plošného kolektoru (lacnejší variant vhodný pre väčšie pozemky).

Výhody:

 • stabilný vykurovací výkon,
 • dlhodobá životnosť,
 • pri tepelnom čerpadle s vrtmi je spotreba elektriny o 30% nižšia,
 • tepelné čerpadlo so zemnými kolektormi predstavuje nízke investičné náklady.

Nevýhody:

 • vyššie investičné náklady,
 • rozsiahle podzemné práce (kolektor),
 • pri tepelnom čerpadle s vrtmi je potrebné stavebné povolenie,
 • pozemok s rozlohou 200 – 400 m2 pri tepelnom čerpadle s kolektormi.

Mám záujem o cenovú ponuku

Tepelné čerpadlo typu voda – voda

Najefektívnejší spôsob získavania energie je z vody. Slovensko je bohaté na geotermálne vody. V roku 1900 sme registrovali na Slovensku viac ako 250 kúpeľov s teplou vodou. Avšak tepelné čerpadlo voda – voda patrí k najnáročnejším realizáciám. Teplo týmto spôsobom odoberáme zo spodnej alebo geotermálnej vody.

Výhody:

 • najvyšší vykurovací faktor,
 • nižšie investičné náklady,
 • spätné využitie odpadového tepla.

Nevýhody:

 • využitie len v oblastiach s dostatkom vody (spodná, geotermálna, technologická),
 • vyššie náklady na servis (kontroly a údržby),
 • nižšia životnosť prvkov pri čerpaní spodnej alebo geotermálnej vody.

Mám záujem o cenovú ponuku

Ako si správne vybrať tepelné čerpadlo vzduch-voda?

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že ceny tepelného čerpadla nie sú rozhodujúcim faktorom. Rozhodujúce pri tomto výbere je správne technické riešenie pre váš konkrétny prípad. To znamená, že nie každé lacné tepelné čerpadlo bude plne vyhovovať vašim individuálnym potrebám. Tepelné čerpadlo je investícia, ktorá sa vám v krátkom časovom horizonte určite vráti.

Výber správneho tepelného čerpadla závisí od viacerých faktorov. Hlavnými faktormi sú:

 • tepelná strata domu,
 • druh vykurovacieho systému - či už máte v kúpeľni vykurovanie podlahovým vykurovaním alebo radiátorom,
 • teploty vzduchu, ktoré v zime prevládajú v oblasti.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Slovensko má ideálne klimatické podmienky na využitie tepelného čerpadla vzduch-voda. Dôvodom je priemerná teplota vzduchu počas vykurovacej sezóny a schopnosť úsporne vykurovať aj pri vonkajšej teplote až do mínus 25 °C. Za týchto podmienok je priemerný výkon tepelných čerpadiel vzduch-voda rovnaký ako pri tepelných čerpadlách zem-voda, ktoré sú drahšie a omnoho náročnejšie na realizáciu.

Vzduch je zdrojom tepla, ktorý je pre tepelné čerpadlo najdostupnejším a z ekologického hľadiska najvýhodnejším. Teplo získané zo vzduchu je tepelným čerpadlom opäť vracané späť tepelnými stratami objektu. Tepelné čerpadlo vzduch-voda odborníci odporúčajú ako ideálne riešenie pre novostavby a pri rekonštrukcii starších vykurovacích sústav. Inštalácia tepelného čerpadla vzduch-voda je veľmi jednoduchá. Potrebujete len medzistenové prepojenie a najlepšie betónový základ pod vonkajšiu jednotku.

Výhody tepelného čerpadla vzduch-voda

 • nižšia cena a rýchlejšia návratnosť nákupnej ceny čerpadla,
 • lacnejšia montáž tepelného čerpadla,
 • celoročná prevádzka s efektívnym využitím na ohrev teplej úžitkovej vody a tiež aj napr. na ohrev vody v bazéne,
 • čerpadlo nenarušuje teplotnú rovnováhu okolia.

Ak ste sa už definitívne rozhodli pre tepelné čerpadlo vzduch-voda, ideálne je nechať si vypracovať odborný návrh špecialistom z tejto oblasti, ktorý vám na základe vami poskytnutých informácii poradí čerpadlo s vhodným výkonom. Výkonnejšie čerpadlá sú zbytočne drahšie a horšie sa regulujú. 

Tepelné čerpadlo je nákladnejšou investíciou, ale pri nákupe nerozhoduje len cena, ale aj technické parametre čerpadla. Do úvahy je taktiež nutné vziať náklady na montáž a elektroinštaláciu. Nezabúdajte však na to, že vynaložené náklady sa vám veľmi rýchlo vrátia späť v podobe úspor za energiu.

Dôležitým faktorom pri využívaní tepelných čerpadiel je prevencia. Nevyhnutnosťou v rámci tejto prevencie je nechať tepelné čerpadlo aspoň raz za rok skontrolovať odborníkom, lebo iba pravidelná kontrola vám zaručí ideálny výkon a úsporu.

Mám záujem o cenovú ponuku

Nextklima aktuálne