fbpx

Účinnosť rekuperácie

Majú rekuperácie účinnosť na 99%?

Určite to poznáte, keď v rámci marketingu kupujete napr. USB kľúč s kapacitou 16 GB a v skutočnosti mu pekný kus chýba, alebo keď vaše auto má papierovú spotrebuje 3,6l/100 km, ale v realite pod 5l/100km nikdy neprejde. Je skutočne možné, aby aj rekuperačné jednotky odovzdávali teplo s účinnosťou nad 90 %? Vedia skutočne toľko ušetriť a nie je to len marketing?V prvom rade si treba uvedomiť, že riadené vetranie ako také nám v prvom rade zabezpečuje dostatočnú výmenu vzduchu, čo vetranie oknom nedokáže zabezpečiť. Takže spochybňovať opodstatnenosť riadeného vetrania je rozhodne nesprávne. Budeme sa preto zaoberať len účinnosťou spätného získavania tepla v rôznych podmienkach.

Mám záujem o cenovú ponuku

Účinnosť rekuperačných jednotiek

Nech si zoberieme akúkoľvek rekuperačnú jednotku s účinnosťou nad 90 % zistíme, že tento údaj bol nameraný v laboratórnych podmienkach spravidla pri veľmi malom prúdení vzduchu a pri extrémnych teplotách, pričom takáto kombinácia pri reálnych podmienkach určite nenastane. Ak chcem zistiť, ako to v skutočnosti je, tak v lepšom prípade nám pomôžu technické listy od daného výrobku, ktoré nás jemne vrátia do reality. V horšom prípad sa k reálnym hodnotám vôbec nedostaneme.

Aby sme ale nerozprávali len v teoretickej rovine, vyberieme si seriózneho hráča v podobe Komfovent Domekt R 400 V, ktorý detajlne odhalil svoje vlastnosti. Katalóg udáva účinnosť do 90%, v technickom liste ale nájdete údaj od 74 do 83% v závislosti od objemového množstva vzduchu pri delta t=13°C podľa normy Ecodesign 1254/2014. Norma do ktorej spadaju aj rekuperácie  platí už pár rokov, stále si niektoré produkty v rámci marketingu ponechali účinnosti, ktoré boli vypočítavané pri delta t=41° kedy dosahovali papierovo nepomerne lepšie hodnoty.

V každom prípade v reálnych podmienkach bude činnosť ešte nižšia, a tak nám nezostáva nič iné ako dúfať, že to bude 70 – 80 %. Je to však stále slušný údaj, oproti slubovanej hodnoty účinnosti 90%. Ako na tom bude povedzme bežná rekuperačná jednotka z polystyrénu napr. Venus Comfort.  ktorý má hypotetickú účinnosť tiež okolo 90%, ale výrobca ďalšie údaje radšej nezverejnil? V každom prípade na trhu je množstvo rekuperačných jednotiek rôzneho prevedenia a s rozdielnými účinnostami. Takže čím menej údajov budete vedieť, o to viac treba pochybovať.

Mám záujem o cenovú ponuku

Nextklima aktuálne