Rekuperácia

Moderné domy sa už bez systému riadeného vetrania s rekuperáciou nezaobídu. V zásade je rekuperácia spätným záskavaním tepla. Spätné získavanie tepla zo znehodnoteného vzduchu má účinnosť 60 - 99%, čo predstavuje výrazné úspory tepla pri vykurovaní.

Majú rekuperácie účinnosť na 99%?

Určite to poznáte, keď v rámci marketingu kupujete napr. USB kľúč s kapacitou 16 GB a v skutočnosti mu pekný kus chýba, alebo keď vaše auto má papierovú spotrebuje 3,6l/100 km, ale v realite pod 5l/100km nikdy neprejde. Je skutočne možné, aby aj rekuperačné jednotky odovzdávali teplo s účinnosťou nad 90 %? Vedia skutočne toľko ušetriť a nie je to len marketing?
Viac o účinnosti rekuperácie
V prvom rade si treba uvedomiť, že riadené vetranie ako také nám v prvom rade zabezpečuje dostatočnú výmenu vzduchu, čo vetranie oknom nedokáže zabezpečiť. Takže spochybňovať opodstatnenosť riadeného vetrania je rozhodne nesprávne. Budeme sa preto zaoberať len účinnosťou spätného získavania tepla v rôznych podmienkach.

Vyberáme rekuperáciu

Centrálnu rekuperačnú jednotku pre celý objekt je potrebné voliť takú, aby mala dostatočný výkon s prihliadnutím na potreby obyvateľov a veľkosť objektu, ale aj na dĺžky rozvodov a s tým spojenými tlakovými stratami.

Pre výpočet optimálneho vetraného množstva vzduchu sa používa viacero metód. Jedna metóda posudzuje veľkosť vnútorného objemu, kde sa uvažuje o úrovni 0,3 – 0,6 objemu vzduchu za hodinu. Druhá prihliada na počet osôb v objekte, kde sa počíta s výmenou vzduchu na úrovni 15 – 30 m3/hod/osoba. Obidve metódy majú relatívne veľký rozptyl a tak pre ilustráciu vytvoríme imaginárny model, ktorý by nám mal dať jednoznačnú odpoveď, akú výkonnú rekuperačnú jednotku potrebujeme.

Viac rád pre výber rekuperácie

Riadené vetranie nie len pre pasívne domy

Moderné, nielen nízkoenergetické domy a pasívne domy sa už bez systému riadeného vetrania s rekuperáciou nezaobídu. V zásade je rekuperácia spätným získavaním tepla. Do domu privádzaný vzduch sa predhrieva teplým odpadovým vzduchom. Spätné získavanie tepla zo znehodnoteného vzduchu má účinnosť 60 – 99 %, čo predstavuje výrazné úspory tepla pri vykurovaní. Ak máte zemný výmenník tepla, poslúži vám aj v letných horúcich dňoch na chladenie ako klimatizácia.

Systém vetrania s rekuperáciou tepla zároveň zabezpečuje optimálnu výmenu vzduchu v objekte. Objekty sú vetrané automaticky i v čase, keď nie sú obývané, ale s nižšou intenzitou výmeny vzduchu. Je potrebné si však uvedomiť, že nejde o vykurovanie, ale iba o zaistenie nutnej výmeny vzduchu a je teda potrebné v objekte uvažovať o nezávislej vykurovacej sústave i zdroji tepla.

Riadené vetranie je pritom ideálna protiradónová ochrana.

Vedeli ste, že v dome s riadeným vetraním sa nepráši? Vďaka filtrom sa do domu nedostane prach, peľ ani rôzny hmyz, a tak si nielen alergici prídu celý rok na svoje.

Venus Comfort verzus Komfovent R400V

Ponúkame porovnanie dvoch veľkých hráčov v kategórii do 300m3/h. Rozdiel v cene viac ako 1000€ je určite silný faktor. Najprv si pozrite vybrané tabuľkové údaje, ktoré si ďalej rozoberieme podrobnejšie.

  Komfovent R400V Venus comfort
Cena 2257€ 1182€
Verzia veritkálna vetikálna
Rozmery jednotky 547x600x495 550x550x285
Hmotnosť jednotky 42 kg 15 kg
Typ motora EC EC
Príkon ventilátora max. 2x70 W 2x60W
Nominálny prietok vzduchu 300 m3/h 275m3/h
Typ rekuperátora doskový dvojitý doskový
Tepelná účinnosť max. 90% 90%
Bypass letný poloautomatický automatický
Rozmrazovanie bypass pomerové aj bypass
Ohrievač elektrický 1kW príplatok 250€
Ovládací panel dotykový C6.1 príplatok 80€
Pripojovacie potrubie 4x160 mm 4x125 mm
Typ filtra panel (F7) panel (G3)

Prečítajte si celé porovnanie

Rady, ktoré sa môžu hodiť

 • pri dimenzovaní vetracieho systému použite pokiaľ možno čo najväčšie priemery vetracích kanálov. Znižuje sa tak tlaková strata výmenníka a hlučnosť systému. použite čo najmenej kolien a rôznych zalomení, ktoré by bránili plynulému prietoku vzduchu.
 • na vstup do rekuperačnej jedotky je vhodné osadiť tlmič hluku, ktorý bude zmierňovať šírenie hluku z exteriéru.
 • ešte pred výstavbou zvlážte možnosť výstavby zemného registra. Je to pomerne malá investícia s veľkým účinkom, ušetrí až 1000 kW/h/rok.
 • ak si plánujete veľký dom, ale iba pre troch, tak nepotrebujete výkonnejšiu rekuperáciu. Uvedomte si, že či v malom alebo vo veľkom, vždy dýchate rovnako.
 • neplánujte zbytočne dlhé rozvody vzduchotechniky, radšej nech sú krátke ale správne rozmiestnené. V každej miestnosti netreba prívod aj odsávanie. Prívody dávajte do obytných miestnosti (obývačka, spálňa, detská...). Odsávanie do kuchyne, WC, kúpeľne, chodby. Zabezpečíte si tak správnu cirkuláciu. Veľkosť špáry okolo interiérových dverí je určite dostatočná.
 • najhoršie čo môžete urobiť, je vzduchovú sústavu odstaviť a nepoužívať ju. Vlhko a nečistoty môžu vytvoriť pôdu pre plesne a baktérie. Pokiaľ v potrubí prúdi vzduch, podmienky pre mikroorganizmy sú veľmi nepriaznivé, nakoľko vonkajší v rekuperačnej jednotke zohriaty vzduch je veľmi suchý, v zime má len cca 15 %tnú vlhosť.

Tlakové straty v potrubiach

Vedeli ste, že?

 • Viete o tom že kondenz z rekuperácie alebo klimatizácie je vlastne čistá destilovaná voda zadarmo ? Tak prečo ju nevyužiť do auta či žehličky ?
Nextklima aktuálne
 • Rotačné rekuperátory

  Rotačné rekuperátory

      Moderní rotační výměníky tepla v rekuperačných jednotkách.   Díky legislativnímu tlaku EU na snižování energetické náročnosti budov, prožívají systémy ZZT doslova …
 • Ako znížiť náklady pomocou rekuperácie

  Ako znížiť náklady pomocou rekuperácie

  Možnosti znižovania spotreby energie rekuperáciou   Rekuperácia tepla sa navrhuje v prevažnej miere v pasívnych domoch. Nič nebráni tomu, aby sa systém …
 • Rekuperácie rozdelenie

  Rekuperácie rozdelenie

  Pojem rekuperácia, ktorý znamená spätné získavanie tepla, v súčasnosti zastáva významnú úlohu v individuálnej, občianskej aj priemyselnej výstavbe. V nedávnej minulosti bola …
 • Klimatizácia a baktérie

  Klimatizácia a baktérie

  Klimatizáciu môžeme definovať ako proces úpravy teploty, vlhkosti, čistoty a distribúcie vzduchu. Princíp fungovania klimatizačného zariadenia spočíva v tom, že toto zariadenia …