Spotreba energie a účinnosť

 

Pre laika nie je jednoduché vyznať sa v skratkách a hodnotách udávajúcich pomer spotrebovanej energie a účinnosti klimatizácie, preto vám ponúkame stručný prehľad skratiek a ich význam. Vo všeobecnosti rozdeľujeme skratky podľa podmienok a výkonu podskupín Kúrenia a chladenia. U všetkých skupín platí, čím je číslo pomeru vyššie tým je klimatizácia energeticky a výkonovo efektívnejšia.

 

  • Meranie prebieha za konštantných podmienok a v maximálnom výkone:

 

  • Režim chladenia

EER–  koeficient účinnosti v režime chladenia, vypočítaný ako pomer odovzdanej tepelnej energie (chladu) ku vstupnej elektrickej energii. Meria sa pri konštantných podmienkach okolia a max. výkone. Čím vyšší, tým lepší. Skratka zo slov Energy Efficiency Ratio).

 

  • Režim ohrevu

COP–  koeficient účinnosti v režime vykurovania, vypočítaný ako pomer odovzdanej tepelnej energie (tepla) ku vstupnej elektrickej energii. Meria sa pri konštantných podmienkach okolia a max. výkone. Čím vyšší, tým lepší. 

 

  • Meranie prebieha pri premenlivých podmienkach a max.výkone:

 

  • Režim chladenia

SEER sezónny koeficient účinnosti v režime chladenia, vypočítaný ako pomer odovzdanej tepelnej energie (chladu) ku vstupnej elektrickej energii počas celoročnej sezóny. Meria sa pri premenlivých podmienkach okolia a v reálnom režime. Čím vyšší, tým lepší. Skratka zo slov Seasonal Energy Efficiency Ratio.

 

  • Režim ohrevu

SCOP– sezónny koeficient účinnosti v režime vykurovania, vypočítaný ako pomer odovzdanej tepelnej energie (tepla) ku vstupnej elektrickej energii počas celoročnej sezóny. Meria sa pri premenlivých podmienkach okolia a v reálnom režime. Čím vyšší, tým lepší. Skratka zo slov Seasonal Coeficient Of Performance.

 

 

Príklad: SCOP 5 znamená, že z 1000 kWh elektrickej energie sme získali 5000 kWh tepelnej energie alebo inak SCOP 5 znamená 500% účinnosť. Pre porovnanie by sme zaplatili 5x menej ako keby sme vykurovali elektrickým ohrievačom, kde sa elektrická energia mení iba na teplo s účinnosťou 100%.