Klimatizačná jednotka nie je klasický domáci spotrebič. Dôležitú úlohu tu zohráva kvalitná montáž, ktorú by mala urobiť firma so skúsenosťami, certifikovaná slovenským chladiarenským zväzom. Samozrejme, dôležitý je aj samotný produkt. Mal by byť od výrobcu, ktorý dbá v prvom rade na kvalitu.

Aký výkon potrebujete?

Tento dôležitý parameter sa nedá stanoviť odhadom, je potrebné ho vypočítať. Aj tu teda platí odporúčanie: obráťte sa na odborníkov. „Potrebný výkon závisí nielen od veľkosti miestnosti, ale aj od ďalších parametrov ako veľkosť a tienenie zasklených plôch, ich situovanie vzhľadom na svetové strany, lokalita, v ktorej sa byt alebo dom nachádza, atď.„Orientačne možno odhadnúť chladiaci výkon potrebný v bežnej obývačke s rozlohou asi 25 m2 približne na 2,5 – 3,5 kW. Obľube sa tešia najmä nástenné jednotky, ktoré sa dajú kúpiť už od 600 €, pri dizajnových jednotkách môže byť cena vniekoľkonásobná – aj pri klimatizácii platí, že zaDizajn sa platí.

Montáž a údržba

„Pri montáži treba rátať aj so stavebnými úpravami, ich rozsah závisí od dohody s montážnou firmou. „Žiadny budúci užívateľ klimatizácie sa pritom nevyhne prepojeniu vonkajšej jednotky s vnútornou, a to párom izolovaných medených potrubí, v ktorých prúdi chladivo, a komunikačným káblom. Potrebný je aj odvod skondenzovanej vody, ktorá sa tvorí pri ochladzovaní vzduchu v interiéri. Tu je dôležité vhodné umiestnenie odvodu kondenzátu, aby ste napríklad neobťažovali susedov tým, že im bude kvapkať voda na parapet.“ Rozvody sa môžu zasekať do steny, takže ich nebude vidno. Ak sa chcete vyhnúť búraniu, nevyhnete sa viditeľným krycím lištám.

Zásadný je tiež pravidelný servis, pri ktorom sa vyčistia oba výmenníky tepla, skontroluje sa náplň chladiva aj všetky mechanické pripojenia a urobí sa dezinfekcia. Odborníci ho odporúčajú robiť dvakrát ročne, pred chladiacou a vykurovacou sezónou. Ak klimatizačné zariadenie obsahuje viac ako 3 kg chladiva, servis je z hľadiska platnej legislatívy povinný.

Klimatizácia ako ju nastaviť?

V horúčavách bývame malátni a unavení, s ochladzovaním interiéru však treba narábať opatrne. Inak vás čakajú nepríjemné stavy, od pálenia očí a slizníc až po prechladnutie. „Rozdiel medzi vonkajšou teplotou a nami nastavenou teplotou v interiéri by zo zdravotných dôvodov nemal byť väčší ako 6 °C.Keď je vonku 33 °C, čo nebýva výnimkou, predstava 27 °C v miestnosti síce veľmi nepoteší, teplota vzduchu však nie je jediným faktorom, od ktorého závisí náš pocit komfortu. Rovnakú teplotu totiž vnímame rozdielne pri rôznej vlhkosti vzduchu. Napríklad pri 25 °C a vlhkosti 40 % nám bude príjemne, ak sa však pri rovnakej teplote zvýši vlhkosť na 80 %, budeme mať pocit dusna a horúčavy. Dôležitú úlohu hrá aj prúdenie vzduchu, ktoré ovplyvňuje odparovanie vody z povrchu tela a jeho ochladzovanie. Pri rýchlejšom prúdení je nám teda chladnejšie – zvýšenie rýchlosti vzduchu o 0,1 m/s pociťujeme ako ochladenie o 2 až 3 °C. Práve prievanu, na ktorý je naše telo citlivé, pritom možno pričítať väčšinu nepríjemných dôsledkov pobytu v klimatizovanom priestore. Klimatizácia do bytu Vám zabezpečí príjemný pocit v obytnom priestore.

Inverter

Táto technológia je kľúčová – zabezpečuje príjemné fungovanie moderných klimatizácií (ich vyššiu efektivitu, a teda nižšiu spotrebu, nižšiu hlučnosť a dlhšiu životnosť). Na rozdiel od niekdajšej prevádzky, keď mal kompresor fixne stanovené otáčky a cyklicky sa rozbiehal na maximum a vypínal, dnes sa jeho výkon mení plynule – zvyšuje sa alebo znižuje podľa potreby v rozpätí 10 až 100 %.